Sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích

Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1 Giải pháp hữu ích 1: Hệ thống xử lý chất thải dùng cho hộ gia đình làm nghề sản xuất tinh bột kết hợp chăn nuôi, số đơn 2-2015-00311 Đã chấp nhận đơn theo Quyết định số 69196/QĐ-SHTT
2 Giải pháp hữu ích 2: Quy trình tích hợp xử lý nước thải cho hộ làm nghề sản xuất thạch dừa thô, số đơn 2-2015-00297 Đã chấp nhận đơn theo Quyết định số 76149/QĐ-SHTT
3 Mô hình giảm thiểu, xử lý chất thải và chuyển đổi thu hồi chất thải hướng tới gia tăng thu nhập cho hộ dệt chiếu  theo hướng sinh thái  
4 01 mô hình thu hồi và xử lý chất thải từ sản xuất bánh tráng kết hợp chăn nuôi  
5 Phần mềm hỗ trợ kiểm toán năng lượng lồng ghép sản xuất sạch hơn  – ECPAST  
6 Hệ thống tích hợp sản xuất sạch và xử lý nước cho ngành sản xuất thạch dừa thô  
7 Tên sáng chế “Phương pháp xử lý nước thải và bùn thải từ ao nuôi cá tra” số đơn hợp lệ :1-2020-05032 Đã chấp nhận đơn theo Quyết định số 15870W/ QĐ- SHTT
8 Tên sáng chế “Phương pháp xử lý bùn và nước thải trong ao nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh” số đơn hợp lệ :1-2020- 04977 Đã chấp nhận đơn theo Quyết định số 15871W/ QĐ- SHTT
9 Tên sáng chế “Phương pháp cải tạo đất và nguồn nước cho khu vực nhiễm phèn” số đơn hợp lệ :1-2020-05392 Đã chấp nhận đơn theo Quyết định số 15869W/ QĐ- SHTT
10 Tên sáng chế “Hệ thống bể nổi tròn nuôi tôm” số đơn hợp lệ :1-2020-01683 Đã chấp nhận đơn theo Quyết định số 5421W/ QĐ- SHTT
11 Tên sáng chế “Phương pháp cấp khí cho bể nổi tròn nuôi tôm” số đơn hợp lệ :1-2020- 01684 Đã chấp nhận đơn theo Quyết định số 5420W/ QĐ- SHTT