Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 2001 Pháp Huấn luyện ngắn hạn (2 tuần) về các phương pháp và kỹ thuật quan trắc và phân tích môi trường tự động trên xe quan trắc mobile station, tại Paris, Pháp
2 2002 Viện Nghiên cứu Môi trường (Institute for Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences) – ĐH Tokyo Thực tập sinh (Visiting Research Scientist, 3 tháng)
3 2003 AIT, Bangkok, Thailand Đào tạo ngắn hạn (1 tuần)

về công nghệ sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ phát triển bền vững

4 2004 Sha Alam, Malaysia, do Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Kỹ Thuật của Chính Phủ Malaysia tổ chức Khóa đào tạo ngắn hạn (2 tuần) về Công nghệ Sản xuất Sạch Hơn (CP Technology)
5 2005 Cộng Hòa Áo (Austria) theo chương trình ASEA-UNINET, Thực tập trao đổi khoa học (1 tháng), chủ đề nghiên cứu “Cleaner Production Technology and Zero Waste Emission” (Sản xuất sạch hơn và Phát thải bằng không).
6 2006 Graz, Áo Tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 9 về “Kiểm tóan quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn”

(trình bày 01 báo cáo tại hội nghị, đồng thời là chủ nhiệm một tiểu ban của hội nghị), giảng dạy 8 tiết cho sinh viên tại ĐH kỹ thuật Graz, tham quan thực tập trao đổi khoa học (tất cả kéo dài trong 1 tháng).

7 2006 Paris, Fontainebleau và Lion, Pháp. Tham gia hội thảo xây dựng chương trình đào tạo (3 tuần) trong khuôn khổ dự án Asia-Link
8 2008 ĐH Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc). Tham quan và học tập kinh nghiệm cùng việc trao đổi hợp tác trong thời gian
9 2010 Amman, Jordan Tham dự hội nghị về quản lý bền vững tài nguyên nước

trong khuôn khổ dự án DAAD-EXCEED với CHLB Đức.

10 2015 Đại học NTU – Singapore Tham quan và trao đổi hợp tác với Đại học NTU
11 2016 – 2020 Cộng Hòa Áo (Austria) theo chương trình ASEA-UNINET, Trao đổi khoa học (03 tuần), chủ đề nghiên cứu “Cleaner Production Technology and Zero Waste Emission” (Sản xuất sạch hơn và Phát thải bằng không).