An Integer Programming Model for Alternative Selection and Planning Stages for Cleaner Production Programs: a Case Study for Greenhouse Gases Reduction

Tạp chí: Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: The selection of subjects (such as waste stream, process, apparatus, etc.) for improvement and development their alternatives when implementing cleaner production (CP) programs at the company in order to achieve the highest efficiency is a complex and time-consuming process, especially in case when there are many subjects to improved, and many alternatives for each subject. The problem in this case is which subject and its repective alternatives is to be selected in order to obtain maximal waste reduction objective with minimization cost. To solve this problem, this article proposes an optimization mathematical model to support alternatives selection for CP program. In this study, an integer programming model is applied for defining the selection steps of alternatives and setting the implementing plan within CP program. The proposed model is investigated in a real case study at a cassava starch factory in Tay Ninh, Vietnam (where is the most concentrated area of cassava processing in the country) with purpose to propose the measures for reduction of greenhouse gases (GHGs) and electricity consumption. The results show that this model can be considered as a new effective method for alternative CP selection and planning for CP implementation, especially in case of many subjects and alternatives. The solution of this model can be generalized to apply in any cases with unlimited number of subjects and alternatives.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...