Ảnh hưởng của phân bón lá chiết suất từ dịch thủy phân cá tra lên sự sinh trưởng và phát triển của cây cải xanh

Tạp chí Công thương

Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân bón lá chiết suất từ dịch cá tra thủy phân lên sự sinh trưởng và phát triển của cây cải bẹ xanh. Thí nghiệm được thiết kế gồm 2 nghiệm thức: Nghiệm thức đối chứng bón theo phương pháp truyền thống và nghiệm thức có bón thêm phân bón chiết suất từ dịch thủy phân cá tra. Thí nghiệm được thiết kế theo sơ đồ khối ngẫu nhiên ba lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung phân bón chiết suất từ dịch thủy phân cá tra giúp cây cả bẹ xanh tăng từ 2.67-4.51 cm, diện tích lá tăng 79.54 cm2 sau 27 ngày trồng. Kết quả thí nghiệm cho thấy dịch thủy phân cá tra có thể sử dụng làm phân bón lá, giúp cây trồng phát triển tốt và năng suất cao hơn.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...