Cải tiến quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên cơ sở kết hợp với phương pháp luận đánh giá tiềm năng giảm thiểu khí nhà kính theo cơ chế phát triển sạch

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Trần Văn Thanh, Hồ Thị Ngọc Hà, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn (SXSH) đang được áp dụng nhằm đề xuất các giải pháp khả thi về kinh tế và kĩ thuật để giảm thiểu phát thải và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu. Kết quả cho thấy có những giải pháp không khả thi theo cách đầu tư thông thường nhưng có nhiều tiềm năng giảm thiểu ô nhiễm đặc biệt là khí nhà kính (KNK) vẫn bị loại bỏ. Trong khi cơ chế phát triển sạch (CDM) cho phép thu lợi nhuận từ kinh doanh giảm phát thải CO2  tương đương. Nguồn tài chính này có thể làm tăng kinh tế của các giải pháp , nhưng hiện nay chưa được quan tâm và đánh giá trong đánh giá SXSH. Nghiên cứu này ứng dụng tích hợp các phương pháp luận của CDM để cải tiến quy trình đánh giá SXSH để khắc phục thiếu sót này. Kết quả ứng dụng tại nhà máy chế biến rau quả Tiền Giang (Vegetexco) cho thấy quy trình SXSH cải tiến đánh giá đầy đủ hơn và xác định được 1 giải pháp đầu tư lớn khả thi về kinh tế (IRR trong 7 năm là 28%) và môi trường (giảm 20.643 tấn CO2 tương đương/năm) so với quy trình thông thường.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...