Đánh giá tiềm năng xây dựng các mô hình sản xuất tích hợp theo hướng sinh thái khép kín cho các làng nghề đồng bằng sông Cửu Long

Dựa vào cách tiếp cận của các mô hình sinh thái hiện có, các giải pháp thu hồi, tái chế và các kĩ thuật xử lí cuối đường ống, nghiên cứu này tiến hành khảo sát và thu thập thông tin về làng nghề ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để đánh giá tiềm năng xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng sinh thái khép kín phù hợp với các đặc trưng sản xuất của các hộ trong các làng nghề. Kết quả cho thấy có 06 nhóm làng nghề có thể phát triển theo hướng sinh thái khép kín góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu phát thải, sử dụng hợp lí tài nguyên và xử lí các chất thải đạt các tiêu chuẩn môi trường. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, nghiên cứu này cũng đề xuất mô hình sản xuất theo hướng sinh thái tổng quát gắn với BVMT cho các hộ sản xuất trong các làng nghề tại ĐBSCL.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...