Đề xuất công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tích hợp theo hướng sinh thái (VACBNXT) cho hộ làm nghề sản xuất tinh bột gạo

Tạp chí: Phát triển Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải, Han Schnitzer

Tóm tắt: Mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm tích hợp theo hướng sinh thái cho các hộ trong các làng nghề sản xuất tinh bột gạo tại đồng bằng sông Cửu Long đã được đề xuất và triển khai cho thấy được hiệu quả cao trong BVMT (mô hình VACBNXT). Bài báo này đề xuất công cụ hỗ trợ trong thiết kế mô hình VACBNXT nhằm giúp cho quá trình xây dựng mô hình nhanh hơn, hiệu quả hơn. Công cụ này được xây dựng trên phần mềm Excel, gồm có 3 phần chính: nhập dữ liệu, cơ sở dữ liệu, kết quả. Trong đó cơ sở dữ liệu là các thông tin cần thiết để xây dựng mô hình, chứa các dữ liệu mặc định được tham khảo từ các nguồn khác nhau, trong quá trình áp dụng người dung có thể hiệu chỉnh khi cần thiết. Ví dụ cụ thể về áp dụng công cụ cũng được mô tả trong bài báo này.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...