Đề xuất mô hình công-nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững áp dụng điển hình cho cơ sở sản xuất bánh tráng tại Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Tạp chí: Tạp chí Môi trường

Các tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là phát triển và ứng dụng mô hình cộng sinh công-nông nghiệp hướng tới không phát thải nhằm phát triển bền vững (PTBV) cho nghề sản xuất bánh tráng tại khu vực nông thôn TP. Hồ Chí Minh (HCM). Mô hình gồm nhiều thành phần cùng tồn tại không thể tách rời trong một phạm vi nhỏ giúp tạo ra lợi ích tổng thể cao hơn. Mô hình được áp dụng cho hộ điển hình sản xuất bánh tráng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cho thấy, lợi ích cao hơn so với hiện trạng của hộ về mặt môi trường (nước thải đạt quy chuẩn, chất thải rắn được phân loại tái chế, sử dụng khí sinh học thay cho củi giúp giảm 3,3 kg bụi/ngày và khí nhà kính 1.354 kg CO2 tđ/ngày), hiệu quả về kinh tế (lợi nhuận từ mô hình khoảng 300.000/ngày, thời gian hoàn vốn dưới 1 năm) đồng thời tăng khả năng tự cung tự cấp.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...