Influence of hydraulic loading rate on performance and energy-efficient of a pilot-scale down-flow hanging sponge reactor treating domestic wastewater

Journal: Environmental Technology & Innovation

Authors: Van-Tung Tra, Bao-Trong Dang, Quach An Binh, Quy-Hao Nguyen,Phuong-Thao Nguyen, Hong-Hai Nguyen, Thanh-Tin Nguyen, Thanh-Hai Le, Duc-Trung Le, Tomoaki Itayama, Xuan-Thanh Bui

IF: 5.32

Abstract: The hydraulic loading rate (HLR) is a vital factor affecting the biological attached growth processes. Herein, a pilot-scale down-flow hanging sponge reactor (DHS) with a capacity of 0.5 m3 /d was investigated under different HLRs (5.56 and 11.12 m3/m2 .d). The DHS reactor was operated at an organic loading rate of 1.2 kgCOD/m3 sponge.d. The results showed that COD removal attained 60.4 ± 11.4% at HRL of 5.56 m3 /m2 d while this removal increased to 78% during the steady stage of operating at HLR of 11.12 m3 /m2 .d. Total suspended solid (TSS) was moderately removed with the efficiencies of 69.7%– 75.6%. High NH+ 4 -N removal of 80% was attained during operation, indicated that the nitrification process was mildly sensitive to change of HLR. This proposed technology brings a beneficial economic in decreasing energy consumption. This study suggested a viable treatment solution of the DHS using natural air ventilation, which favors low-income areas.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...