Material flow analysis in an integrated catfish farming system in Mekong Delta, Vietnam: A case study

Journal: Case Studies in Chemical and Environmental Engineering

Authors: Tran Thi Hieu, Tra Van Tung, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Nguyen Hong Anh Thu, Nguyen Viet Thang, Tran Trung Kien, Ngoc-Kim-Qui Nguyen, Le Thanh Hai, Xuan-Thanh Bui

Abstract: Wastewater and catfish pond sediment of catfish breeding in Mekong Delta Vietnam directly discharge into rivers or canals that is a cause of environmental problems. To solve this problem, the integrated catfish breeding was applied to reuse wastes from catfish pond as raw materials for other purposes. The method of material flow accounting (MFA) is used to assess the materials and wastes fluxes. The results show that wastewater form catfish pond can reuse for water morning glory and maize as water supply. Catfish pond sediment could make composting to supply for maize as organic fertilizer. Discharging wastewater into receiving canal was 74.1%, the rest is evaporated into the air (21.17%) and accumulated in the compost and biomass of cultivation plants (4.73%). The organic matters accumulated in cultivation plants and soil are 1.95% and 9.6% respectively, and the remaining amount is accumulated in the compost. Scaling up for 9 households have been assessed. The present research suggests that the integrated catfish system can reduce the discharging wastes into environment and prevents environmental pollution.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...