Nghiên cứu áp dụng biểu đồ kiểm soát như công cụ đánh giá hiệu quả quản lí nội vi phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn tại nhà máy chế biến thủy sản

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Sản xuất sạch hơn (SXSH) ngày càng được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp, nhất là các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng và các ngành phát sinh nhiều chất thải. Trong SXSH, đánh giá quản lí nội vi (QLNV) đóng vai trò quan trọng vì các giải pháp đề xuất phần lớn dễ thực hiện, ít đầu tư và mang lại lợi ích cao. Các công cụ hỗ trợ trong đánh giá SXSH (CPA) hiện nay chủ yếu tập trung vào phân tích quá trình (ví dụ như phân tích cân bằng vật chất và năng lượng), hiện nay chưa có công cụ đánh giá (QLNV) trong sản xuất. Phương pháp đánh giá (QLNV) hiện nay chủ yếu dựa vào định mức tiêu thụ (tuy nhiên định mức phản ánh cả quản lí nội vi và trình độ phát triển của doanh nghiệp) và quan sát thực tế. Nghiên cứu này áp dụng công cụ biểu đồ kiểm soát để đánh giá QLNV. Kết quả áp dụng công cụ này (áp dụng điển hình vào ngành chế biến thủy sản) cho thấy sự logic, khoa học và hiệu quả trong đánh giá QLNV, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả đánh giá SXSH.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...