Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phát thải khí SF6 (sulfur hexafluoride) và đề xuất giải pháp giảm thiểu trong lĩnh vực truyền tải điện tại Bình Dương

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: SF6 (sulfur hexaflouride) là một trong 6 nhóm/chất gây hiệu ứng nhà kính (gồm CO2, CH4, N2O, SF6, HFC và PFC). SF6 có khả năng gây hiệu ứng nhà kính gấp 22.800 lần so với khí CO2. Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam chưa có giải pháp hiệu quả để quản lí khí SF6. Khí này dùng trong máy ngắt điện, sử dụng nhiều ở các trạm biến thế, hạ thế của hệ thống truyền tải điện. Bình dương hiện có 107 máy ngắt có chứa khí SF6  của các hệ thống 500 kV, 220 kV, 100 kV và 22 kV. Tổng khối lượng khí SF6 là 987 kg tương đương với 22.499 tấn CO2 trong 107 máy ngắt . Trên cơ sở đánh giá các biện pháp hỗ trợ giảm thiểu khí nhà kính trong và ngoài nước với hệ thống truyền tải điện, bài báo đã đề xuất một số biện pháp kĩ thuật và quản lí nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ các đối tượng trên, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực này.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...