Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý khí nhà kính của ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim tại thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Đỗ Quốc Vương, Võ Văn Giàu, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu của bài báo cho thấy hiện nay ngành sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim tại thành phố HCM gồm 86 cơ sở sản xuất gạch nói nung và 11 cơ sở sản xuất bao bì thủy tinh. Hầu hết công nghệ sản xuất chủ yếu là thủ công làm tiêu tốn nhiều nguyên liệu (mùn cưa, củi, than đá, dầu FO) làm gia tăng phát thải khí nhà kính vào khí quyển. Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp của IPCC 2006 để tính toán phát thải khí nhà kính (KNK) cho ngành này và kết quả cho thấy tổng lượng phát thải KNK của ngành vào năm 2011 là 2.427.962 tấn CO2 tương đương. Đây là lượng khí thải KNK chiếm tỉ trọng phát thải cao nhất trong quá trình công nghiệp đang hoạt động ở thành phố (không kể các quá trình sử dụng năng lượng). Bài báo cũng đề xuất một số giải pháp giảm thiểu nhằm đáp ứng mục tiêu giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...