Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá tiềm năng áp dụng nhãn sinh thái cho sản phẩm rau quả sấy khô

Tạp chí: Khoa học và công nghệ

Các tác giả: Hồ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Nhãn sinh thái (NST) được xem là một công cụ kinh tế có hiệu quả được sử dụng rất thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới và bắt đầu được sử dụng ở Việt Nam. Phần đầu bài báo này trình bày một cách khái quát về NST, tiêu chí NST và ngành công nghiệp chế biến rau quả Việt Nam, đặc biệt là rau quả sấy khô. Tiếp theo, bài báo sẽ đưa ra cơ sở lý luận  và phương pháp đề xuất bộ tiêu chí (TC), sau đó đề xuất các tiêu chí đánh giá tiềm năng áp dụng nhãn sinh thái cho sản phẩm rau quả sấy khô, bộ TC gồm 3 nhóm TC tổng cộng 40 TC trên thang điểm tối đa là 100 điểm (nhóm TC loại trừ gồm 15 TC, nhóm TC mức 1 gồm 16 TC và nhóm TC mức 2 gồm 9 TC). Cuối cùng, bộ TC đã được áp dụng thứ nghiệm cho Công ty Vinamit (doanh nghiệp lớn về chế biến rau quả ở Việt Nam) và tổng số điểm Công ty đạt được là 85/100 điểm (mức cao)

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...