Nghiên cứu kết hợp kiểm toán môi trường với hệ thống và kĩ thuật không phát thải nhằm xây dựng quy trình sản xuất hướng đến không phát thải cho công nghiệp và chế biến thực phẩm

Công bố trên Hội nghị bàn tròn quốc gia lần thứ 4 về sản xuất và tiêu thụ bền vững

Tác giả: Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Đoan Trang, Đỗ Thị Thanh Huyền, Trần Văn Thanh, Hồ Thị Ngọc Hà

Tóm tắt: Báo cáo này nghiên cứu áp dụng phương pháp kiểm toán môi trường kết hợp Hệ thống và kỹ thuật hướng tới không phát thải (ZETS – Zero Emissions Techniques and System) nhằm xây dựng mô hình không phát thải cho ba quy trình sản xuất về sản phẩm thủy hải sản đông lạnh và thực phẩm chế biến của công ty Cầu Tre hướng tới mục tiêu không tạo ra chất thải bằng cách tăng cường tối đa giảm thiểu chất thải và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời đặt nền tảng cho việc ứng dụng 2 phương pháp này vào sản xuất công nghiệp nói chung và cho ngành chế biến thực phẩm nói riêng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình phát triển công nghiệp.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...