Phát triển phương pháp đánh giá sản xuất sạch hơn do quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất công nghiệp

Tạp chí: Tạp chí Môi trường

Các tác giả: Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Để giảm thiểu phát thải và tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất thì quản lí nội vi (QLNV) và kiểm soát quá trình (KSQT) tốt là một trong các giải pháp hiệu quả, ít tốn chi phí đầu tư nhất. Tuy nhiên hiện nay chưa có phương pháp để xác định tiềm năng tiềm năng giảm thiểu từ các giải pháp này. Do vậy phương pháp này đề xuất phương pháp đánh giá và tính toán tiềm năng sản xuất sạch hơn (SXSH) từ QLNV và KSQT bằng phương pháp biểu đồ kiểm soát. Phương pháp đã được áp dụng cho Nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì tại Tây Ninh. Kết quả cho thấy, Nhà máy quản lý tiêu thụ và nước chưa ổn định, tính toán xác định tiềm năng tiết kiệm đối với nước và điện theo phương pháp này là 6.6% đối với nước và là 3,8% đối với điện năng tương ứng có thể tiết kiệm 723 triệu đồng/năm. Kết quả áp dụng điển hình cho thấy, đây là một phương pháp hiệu quả để đánh giá tiềm năng SXSH từ QLNV và KSQT tốt hơn.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...