Phát triển và ứng dụng công cụ hỗ trợ kiểm toán năng lượng lồng ghép sản xuất sạch hơn: Áp dụng điển hình cho nhà máy chế biến gỗ

Tạp chí: Tạp chí Môi trường

Các tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Văn Thanh, Lê Thanh Hải, Đỗ Thị Tuyết Mai

Tóm tắt: Kiểm toán năng lượng (KTNL) và sản xuất sạch hơn (SXSH) là 2 hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp về môi trường và kinh tế, để đạt hiệu quả cao hơn các hoạt động này phải được tiến hành đồng thời. Nghiên cứu đã áp dụng các mô hình toán được xây dựng để phát triển 1 công cụ hỗ trợ KTNL lồng ghép SXSH (Energy Audit Tool Supporting Cleaner Production Assessment – EATSCPA). Công cụ này tích hợp các vấn đề năng lượng và môi trường để đánh giá cho nhà máy sản xuất công nghiệp. Kết quả của công cụ gồm đánh giá tổng thể tác động môi trường của nhà máy theo 11 chỉ số, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu từ kiểm soát quá trình, đánh giá các tổn thất về nhiệt năng, điện năng. Công cụ cũng đề xuất các giải pháp gợi ý và hỗ trợ lựa chọn các phương án để thực hiện cải tiến sao cho tối ưu.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...