Phương pháp luận mới lồng ghép hạch toán quản lý môi trường (EMA) và đánh giá sản xuất sạch hơn (CPA) hướng tới kiểm soát hiệu quả ô nhiễm công nghiệp

Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ

Các tác giả: Đỗ Thị Thu Huyền, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Hạch toán quản lý môi trường (EMA) và sản xuất sạch hơn (CPA) đều được xem là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp cải thiện sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Bài báo giới thiệu phương pháp luận lồng ghép hai công cụ này với nhau để tạo điều kiện đưa hạch toán môi trường tiếp cận doanh nghiệp dễ dàng hơn, bóc tách chi phí môi trường trong thu chi nội bộ nhằm có chiến lược kinh doanh bền vững hơn, đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả của các giải pháp sản xuất sạch hơn được thực hiện. Công cụ này được hy vọng sẽ là giải pháp cho những khó khăn của EMA trong quá trình tiếp cận doanh nghiệp và những hạn chế trong việc đánh giá hiệu quả các giải pháp SXSH theo phương pháp SXSH hiện nay.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...