Tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp

Tạp chí: Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường

Các tác giả: Nguyễn Khôn Huyền, Lê Quốc Vĩ , Nguyễn Việt Thắng , Trần Thị Hiệu , Trần Trung Kiên , Hồ Thị Thanh Tâm , Trà Văn Tung

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp, nhằm giảm thiểu phát thải từ hoạt động nuôi tôm và bảo vệ môi trường. Bùn đáy ao nuôi tôm được thu hồi qua lưới lọc kích thước 0,25mm đặt mương lắng. Sau đó, tận dụng nước mưa để rửa muối trong bùn đáy ao nuôi tôm. Khi EC (Electrical Conductivity) của bùn giảm xuống dưới 4 mS/cm thì bùn được trộn với rơm rạ khô theo tỷ lệ 1 tấn bùn với 250 kg rơm, và trộn đều. Sản phẩm bùn phối trộn rơm rạ này được ủ lên men sinh học gồm hai giai đoạn, giai đoạn yếm khí và giai đoạn hiếu khí. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chất lượng phân bón hữu cơ sản xuất từ bùn thải đạt tất cả các tiêu chuẩn như thành phần dinh dưỡng hữu cơ (tổng cacbon hữu cơ 15,98%), dinh dưỡng đa lượng N (1,12%), P2O5 (0,81%), K2O (2,41%), các kim loại vi lượng như Cu (0,2 ppm), Zn (0,27 ppm) đạt giá trị thích hợp cho chất lượng phân bón hữu cơ, các chỉ tiêu kim loại nặng như Pb (103,5 ppm), Cd (0,87 ppm) dưới tiêu chuẩn cho phép của phân bón hữu cơ theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT). Nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng tái sử dụng bùn thải đáy ao nuôi tôm sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp, nhằm tận dụng nguồn dinh dưỡng có trong bùn cung cấp cho cây trồng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động nuôi tôm thâm canh.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...