Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của ba phương thức xử lí chất thải rắn đô thị tại khu liên hiệp xử lí chất thải rắn Tây Bắc, Củ Chi

Tạp chí: Phát triển khoa học và công nghệ

Các tác giả: Ngô Quang Duy, Lê Thanh Hải

Tóm tắt: Trong những năm gần đây tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa ở nước ta đã gia tăng một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Điều này gây ra nhiều áp lực đối với môi trường và cộng đồng. Bên cạnh nhiều khó khăn, tồn tại trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nước thải và ô nhiễm không khí, vấn đề chất thải rắn đang thực sự là thách thức lớn, mối đe dọa đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc xử lí hiệu quả chất thải rắn đô thị là một giải pháp hiệu quả và cần một bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá. Từ nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu đã xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh hiệu quả hoạt động của công nghệ làm phân compost, công nghệ đốt, công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Kết quả áp dụng bộ tiêu chí này (áp dụng đánh giá điển hình lại 3 doanh nghiệp tại khu liên hiệp xử lí chất thải rắn Tây Bắc, Củ Chi) cho thấy sự hợp lí, hiệu quả từ đó góp phần nâng cao hiệu quả xử lí, cải tiện và hoàn thiện các công nghệ xử lí chất thải rắn đô thị. Bộ tiêu chí này có thể áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp và các cơ sở ban ngành trong lĩnh vực xử lí chất thải rắn sinh hoạt bằng các công nghệ đã nêu trên.

Bài viết liên quan

Đề xuất mô hình sản xuất tuần hoàn áp dụng các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Võ Văn Giàu, Lê Thanh Hải Tóm tắt: Ngành sản xuất tinh bột khoai mì là ngành...

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA HỆ THỐNG CHẾ BIẾN BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM BẰNG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Trần Trung Kiên, Trà Văn Tung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Thị Hiệu,...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Lê Quốc Vĩ, Phạm Đắc Tín, Trần Thị Hiệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Thắng,...

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ XUÂN HỒNG PHỤC VỤ MÔ HÌNH...

Tạp chí: Tạp chí Môi trường Các tác giả: Nguyễn Thành Nam, Lê Thanh Hải, Võ Văn Giàu Tóm tắt: Phương án tái sử dụng nước...